přírodní sladidlo nejen pro diabetiky a související produkty


Eshop byl přemístěn na adresu
 www.sukrin-shop.net

Klikněte sem:
www.sukrin-shop.net/obchodni-podminky

 


 


Smluvní podmínky

Obchodní podmínky

  • Ceny nabízeného zboží a dalších služeb (např. přepravné) jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží (služeb) a ceny tohoto zboží (služeb) zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 
  • Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  • Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce, nebo jiným způsobem (telefonickym, SMS apod.).
  • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, telefonicky či SMS.
  • Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek) nebo smluvní podmínky.
  • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
  • Prodávající je oprávněn, zejména v případě platby převodem či při objednávce většího množství (objemu) zboží, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
 

Vrácení zboží

  • Zboží objednané pomocí internetu nebo telefonicky (včetně SMS) lze vrátit bez udání důvodu do 14 dnů. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené či jinak znehodnocené. Vzhledem k tomu, že se jedná o potraviny (resp. zboží snadno podléhající zkáze), musí obal a uzávěr výrobku zůstat neporušený. Po doručení na aktuální adresu prodávajícího (viz stránku Kontakt) bude zákazníkovi vrácena částka, kterou za zboží zaplatil, včetně částky za přepravu od obchodníka k zákazníkovi. Náklady spojené s vrácením zboží hradí kupující v plné výši.
  • K vrácení zboží nesmí být použito zaslání na dobírku. Zásiky s vraceným zbožím zaslané tímto způsobem prodávající nepřevezme.

Ostatní

  • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz.